De oorspronkelijke kermis van de Ouwedik stond in de regio bekend als de "Poepenkermis".
Genoemd naar de landarbeiders uit het oosten van het land, die ieder voorjaar naar onze Westfriese streek trokken om te helpen met het maaien en hooien.
Het gebeurde vrij regelmatig dat de tamelijk ruwe lieden ('Poepen') tijdens de kermis op de vuist gingen (niet zelden als gevolg van het aantal genuttigde borreltjes).
De kermis werd gevierd in en bij café De Rustende Landman (bovenste foto).
Behalve ‘café' was De Rustende Landman: postagentschap, slagerij, bushalte en landbouwbedrijf.
Het café beschikte over een doorrijstal (zie onderste foto).
Bij dansfeesten en kermis kon deze stal met weinig moeite worden omgebouwd tot danszaal.
Op 2 november 1957 werd café De Rustende Landman gesloten die op dat moment nog maar mondjesmaat geopend was.
Het pand sleet de laatste jaren van haar bestaan als opbergschuur van Gerard Schilder die het pand in 1959 had gekocht.
In 1971 is het in verval geraakte gebouw gesloopt en kwam er een definitief einde aan wat ooit zo’n belangrijke pleisterplaats was voor de Ouwedikkers.
In het bijzonder tijdens de jaarlijkse Ouwedikker kermis! Op de plek waar ooit het café stond, staat nu het huis van Jan-Bert Jong, Oudijk 31-33.
Mooi dat door het initiatief van ondermeer Jan Jonker de prachtige café-naam ‘De Rustende Landman’ nog altijd voortleeft tijdens de jaarlijkse Ouwedikker kermis.
Want zo wordt de tent genoemd die het kloppend hart vormt van de kermis.
Ook dan wordt daar, net als vroeger, gedanst, gelachen en… de nodige borreltjes gedronken.


terug