De St. Martinuskerk in Westwoud heeft zijn beelden terug! Vanavond kunnen we na de afsluitende viering van '600 jaar Stede Westwoud' de beelden bekijken die onlangs weer teruggeplaatst zijn in de nissen van de kerkgevel.
In 2007 waren de beelden verwijderd omdat er steeds meer brokstukken afvielen.
De metalen pennen die de onderdelen van de beelden bij elkaar hielden, waren alle lange tijd aan het roesten.
Daardoor brokkelden de heiligbeelden uit 1850 steeds verder af en vormden zij daardoor ook steeds vaker een gevaar voor passanten.

Restauratie van de beelden door een professioneel bedrijf kon de kerk niet betalen.
De beelden werden jaren opgeslagen in de schuur van Piet Braas aan de Dr. Nuijensstraat.
Intussen verslechterde de conditie van de beelden en een oplossing leek er niet voor handen.
Het zag er naar uit dat (Mar)Tinus z'n beelden voorgoed kwijt was.
Tot dit jaar…
Een groepje Westwouders, bestaande uit Ton Hoogeboom, Loek Kroon en Koos Sijm sloegen de handen inéén.
Maanden hebben zij gewerkt om de drie heiligen te verlossen van hun roestende onderdelen.
Dat ging niet zonder slag of stoot.
De beelden moesten totaal uit elkaar gehaald worden om de metalen delen te kunnen verwijderen.
Het moeilijkst was om ze vervolgens weer in elkaar te krijgen.
Een puzzelstuk bestaande uit duizenden stukjes!

Het mag een wonder heten dat de mannen er blijkbaar toch in geslaagd zijn om deze voor onmogelijk gehouden klus te klaren.
Vanavond kan iedereen bekijken of het de mannen inderdaad is gelukt.
De viering begint vanavond om 19.
00 uur in de St.
Martinuskerk.
Daarna is de onthulling van de beelden.
Tot vanavond!


terug