De voormalige zuivelfabriek ‘Euréka’ uit 1901 (boven)op de hoek van Binnenwijzend en Wijtemalaan.


Op de oude foto links (van rond 1960) is het deel van de fabriek te zien waar de ‘melkontvangst’ was.
Daar werden de volle melkbussen naar binnen geloodst die ’s morgens en 's avonds bij de boeren in de regio waren opgehaald.
In de fabriek werd de melk verwerkt tot meerdere zuivelproducten(kaas, boter).

Eerst wer er nog coöperatief gewerkt in de Melkunie - Melco (Heiloo).
In 1962 heeft de zuivelfabriek haar deuren moeten sluiten.
De melk gaat dan naar de zuivelfabriek Aurora in Opmeer.


De laatste foto (1997)geeft een beeld van het gebouw nadat het verbouwd was tot kantoor van de aannemersfirma Konst & Van Polen.
Het pand is daar niet meer voor in gebruik.
Het staat (sinds mei 2015) te koop.

Wat zal de toekomst van deze voormalige zuivelfabriek gaan worden?


terug