Toen & Thans

   De grens tussen Westwoud en Hoogkarspel, op de plek waar de Dr. Nuijensstraat overgaat in de Streekweg.
De bovenste foto dateert uit 1972.
Daarop zien we links nog de stolpboerderij (1) staan van de familie Schouten.
Een jaar later, op 9 juli 1973 zou de stolp volledig afbranden.
Oorzaak was vermoedelijk hooibroei.
De boerderij was op dat moment niet meer bewoond.
Helaas kwamen wel twee kalveren en een geitje om bij de brand.
De bungalow (2), links van de boerderij, waar de familie Schouten woonde, bleef gespaard.
De bungalow staat er nog altijd.
Ook het transformator-huisje (3) uit 1948 dat naast de bungalow staat, kunnen we vandaag de dag nog steeds aanschouwen.
Leuk om te vermelden is dat het gebouwtje een officiële straatnummering heeft, te weten: Dr. Nuijensstraat 126.
Links op de voorgrond zien we een deel van de varkensschuur (4) die lange tijd eigendom was van Cor Broers.
De schuur was in de jaren ’70 volledig in verval geraakt.
Op 1 juni 1976 hebben Koos Sijm en Ans Hoogeboom het pand gekocht van Arie Wiering die het inmiddels in eigendom had.
De varkensschuur werd gesloopt en op die plek verrees een nieuw woonhuis.
Op 18 december 1976 werd de laatste pan op het dak gelegd van het nieuwe huis.
Over die periode zegt Ans: "De bouw van het huis is snel gegaan.
Het meeste werk hebben we gedaan met familie en vrienden.
Met zoveel mensen werd er in korte tijd enorm veel werk verzet.
Het was een mooie tijd, want iedereen hielp elkaar als er iemand ging bouwen of verbouwen!"
In 1977 zijn Ans en Koos getrouwd en in juni van dat jaar konden ze hun intrek nemen in hun nieuwe stulpje.
Tot op de dag van vandaag woont de familie Sijm op deze plek waar eens de varkens van boer Broers scharrelden.<
br>


OVER DE FOTO UIT 1972....

De zwart/wit foto uit 1972 is gemaakt door kunstenaar Wim Gijzen die zelf ook op de foto staat.
De foto werd gemaakt in het kader van een kunstproject.
Gijzen reisde in dat jaar heel Nederland door en fotografeerde zichzelf met een panorama-camera op statief
bij alle 863 gemeenteborden die ons land op dat moment rijk was.
Op die manier werd ook Westwoud vereerd met een bezoek van de kunstenaar.
De foto’s van dit kunstproject zijn uitgebracht in een boek en geven een mooi tijdsbeeld van de leefomgeving in de jaren ’70.
Meer over het kunstproject vind je op: van spijk

Met dank aan Ans Sijm-Hoogeboom en Dick Olij voor informatie en beeldmateriaal.
Heeft u toevoegingen of interessant beeldmateriaal over dit onderwerp, laat het ons weten.
Of heeft u sowieso beeldmateriaal over Westwoud dat interessant kan zijn voor 'Het Geheugen van Westwoud', laat het weten!

terug