EEN LAATSTE GROET AAN MAARTJE

Afgelopen vrijdag is Ma Boelis na een ziekbed van een half jaar op 92-jarige leeftijd rustig ingeslapen.
Alle familie, vrienden en bekenden die vanwege de Corona-maatregelen niet bij de uitvaart kunnen zijn,
kunnen a.s. woensdag een laatste eer aan haar bewijzen door een erehaag te vormen langs de route van haar laatste reis.
Rond 14:45 uur zal de rouwstoet vertrekken vanaf de NH-kerk aan de Dr. Nuijensstraat en via ’t Laantje naar het Heidens Kerkhof voeren.
Eerder dit jaar was Ma nog te zien in een interview over Westwoud in de 2e Wereldoorlog en 6 jaar geleden prijkte ze
een jaar lang als een van de drie prominente Westwouders op de aankondigingsborden voor de viering van 600 jaren Stede Westwoud.
Velen kennen Ma nog van café De Lindeboom waar ze in de glorie jaren ’70 en ’80 de scepter zwaaide in de garderobe.
Ma is geboren in de stolpboerderij, op de hoek, aan de overkant van het café en heeft haar hele leven in Westwoud gewoond.
Bij vele verenigingen en initiatieven in het dorp heeft ze een positieve rol gespeeld; zoals bijv.
bij de oprichting van carnavalsvereniging De Leste Stuiver, toneelvereniging DENEG, de Plattelandsvrouwen,
de Ouwedikker Kermis, de damesbiljartclub, de St. Historisch Hoogkarspel-Westwoud en
tot niet zo heel lang geleden als animator van haar dameszwemclubje.
Ma was iemand die als geliefd dorpsfiguur duidelijk haar sporen in de historie van Westwoud heeft getrokken.
We gunnen haar een passend afscheid.
Het zou mooi zijn als u aan bovenstaande oproep gevolg kan geven en langs de route plaats kunt nemen.
Applaudisseren mag.
U WORDT DRINGEND VERZOCHT DE 1,5 METER AFSTANDREGEL TUSSEN NIET-HUISGENOTEN IN ACHT TE NEMEN.
 terug