DE OUWEDIKKER KERMIS; EEN FENOMEEN

Veel van onze volgers zullen herinneringen hebben aan de Ouwedikker kermis.
De kermis van het Westwoudse buurtschap Oudijk dat na zo’n 35 jaar afwezigheid in 1985 opnieuw tot leven werd gewekt.
In dat jaar besloot een groepje jonge Ouwedikkers om de buurtkermis weer in ere te herstellen.
Aan de vooravond van het evenement werd Jan Jonker door het kermiscomité benoemd tot ‘burrie (burgemeester) van de Ouwedik’.
De oorspronkelijke kermis van de Ouwedik, die tot de jaren ’50 van de vorige eeuw werd gevierd, stond in de regio bekend als de "Poepenkermis".
De naam verwees naar de landarbeiders uit het oosten van het land, die ieder voorjaar naar onze Westfriese streek trokken om te helpen met het maaien en hooien.
Het gebeurde regelmatig dat deze tamelijk ruwe lieden (‘poepen') tijdens de kermis met elkaar op de vuist gingen (niet zelden als gevolg van het aantal genuttigde borreltjes).
De Ouwedikker kermis was een nogal ruig feest voor de landarbeiders.
Kloppend hart van de kermis was het Ouwedikker café ‘De Rustende Landman’.
Het café sloot in 1957 haar deuren.
Met de kermis, werd ook de naam van dit illustere buurtcafé in 1985 weer tot leven gewekt.
Op de feestschuur, die tijdens het evenement dienst deed als kroeg, prijkte de naam van weleer: ‘De Rustende Landman’.
Vanaf dat jaar was een traditie in ere hersteld: de Ouwedikker kermis was terug van weggeweest en had bij de Westwouders opnieuw een vaste plek op de kalender verworven.
Anders dan je bij een kermis zou verwachten, waren er geen botsauto’s of een schiettent.
De kermis had een eigenzinnig feestprogramma dat bestond uit een kinderkermis, een sportwedstrijd en een feestavond met live-muziek, voorzien van de nodige vaatjes bier.
De sportwedstrijd was een spectaculair onderdeel van de kermis.
De ene keer moesten de deelnemers zo snel mogelijk een parcours door de Ouwedikker landerijen afleggen waarbij 11 sloten doorkruist werden (de Elf-slotentocht) en het andere jaar werden er partijtjes prutvoetbal uitgevochten op een weiland met een dikke laag modder.
Zo bleef de Ouwedikker kermis, net als vroeger, toch een beetje ruig.
De plattelandskermis beleefde in de jaren ’80 en ’90 haar hoogtijdagen.
Het evenement was in Westwoud, maar ook in de regio, een begrip.
De kermis kon jaarlijks rekenen op vele deelnemers aan de sportwedstrijden en ook de feestavonden werden massaal bezocht.
Vanaf de jaren ’10 van deze eeuw nam de belangstelling echter af.
Het veranderende uitgaanspubliek leek steeds minder warm te lopen voor het Ouwedikker evenement.
De bezoekersaantallen liepen zienderogen terug.
Met het overlijden van Jan Jonker in de zomer van 2015, één van de organisatoren van het eerste uur, werd besloten om de editie van dat jaar af te blazen.
De daarop volgende jaren keerde het evenement niet meer terug.
Bijna 30 jaar had de revival van de Ouwedikker kermis geduurd.
Met het heengaan van de Ouwedikker burrie, ging ook de beroemde kermis ter ziele.
Wachtend op het moment dat een nieuwe generatie Ouwedikkers de spirit krijgt om de kermis opnieuw leven in te blazen, net zoals in 1985 gebeurde.
Maarten Appelman, één van de initiatiefnemers uit 1985, is samen met Ma Boelis en Dick Olij drukdoende om de geschiedenis van de Ouwedikker kermis te documenteren.
Deze bevindingen moeten leiden tot een artikel in het jaarboek van Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud.
Mochten er lezers zijn die anekdotes, foto-, filmmateriaal of anderszins hebben van de Ouwedikker kermis, dan stellen zij het zeer op prijs wanneer u dit instuurt naar ‘Het Geheugen van Westwoud’.

Met dank aan Dick Olij en Maarten Appelman.
 

MATERIAAL OUWEDIKKER KERMIS GEZOCHT!

Zoals je in de vorige post hebt kunnen lezen, zijn we op zoek naar herinneringen/anekdotes aan de Ouwedikker kermis (1985-2014).
Maar ook zoeken we foto- en filmmateriaal dat is gemaakt tijdens de verschillende edities van het evenement.
Laat ons weten wat voor herinneringen je hebt aan de Ouwedikker kermis en kijk nog eens in je fotoalbum of je nog een paar foto's kunt vinden.
Een filmopname is natuurlijk ook welkom! Maarten Appelman, één van de initiatiefnemers uit 1985, is samen met Ma Boelis en Dick Olij drukdoende om de geschiedenis van de Ouwedikker kermis te documenteren.
Deze bevindingen moeten leiden tot een artikel in het jaarboek van Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud.


terug