HELLO....? THIS IS WESTWOUD CALLING!


In deze tijd van mobiele telefoons, 5G en glasvezel is het bijna niet meer voor te stellen dat je 35 jaar geleden kon bellen vanuit een telefooncel.
Ook Westwoud beschikte over deze voorziening.
In de hoek van het Schalmplein, aan de Dr. Nuijensstraat stond de cel.
Behalve de telefoon, waar je munten in moest gooien, hing er ook een rij dikke telefoonboeken met de nummers van heel Nederland!
De telefooncel heeft er vanaf de jaren ’70 tot halverwege jaren ’80 gestaan.
Uit documenten blijkt dat er in 1913 vanuit Westwoud voor het eerst een verzoek werd gedaan om het dorp aan te sluiten op het ‘Rijkstelefoonnet’.
In een brief aan de ‘Inspecteur der Posterijen en Telegraphie’ somt burgemeester Neefjes de redenen op
waarom Westwoud de beschikking over een telefoon moet hebben.
Vooral de twee geneesheren die Westwoud rijk is, hebben grote behoefte aan een telefoon.
Maar ook dhr Buiteman, caféhouder van De Lindeboom en Dhr. Van Twisk, caféhouder van De Zeven Groene Bomen, geven aan graag telefonisch bereikbaar te willen zijn.
De eerste openbare telefoon van Westwoud werd geplaatst in het postkantoor aan de Dr. Nuijensstraat 58.
Dit moet rond 1916 geweest zijn.
Met dank aan Dick Olij.
Getoonde foto is een fotomontage.
 terug